Tel: 021 262376 , 020 77700049
 
ຈຳນວນຜູ້ຢ້ຽມຢາມ
ຄົນຍຸກໃໝ່ ຄວນໃສ່ໃຈຮ່ຳຮຽນກ່ຽວກັບວິຊາ: IT, ບັນຊີ, ການເງິນ, ທະນາຄານ, ກົດໝາຍ ແລະ ຕະຫລາດຫລັກຊັບ (ຮຸ້ນ)
ລົງທະບຽນວັນນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບໂຊກ 4 ຊັ້ນຄື : ຫລຸດ - ແລກ - ແຈກ - ແຖມ ! ທີ່ນັ່ງຈຳກັດ ໝົດກຳນົດ 31/12/2016 ນີ້ເທົ່ານັ້ນ
            ຫລຸດ : ຈ່າຍພຽງ 1,500,000 ກີບ ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຄົບ 3 ຫລັກສູດຄື :
                       1. ບັນຊີ ລາວ      (   850,000 ກີບ )
                     2. ບັນຊີ ສາກົນ     ( 1,000,000 ກີບ )
                     3. ບັນຊີ ໂຄງການ   ( 1,100,000 ກີບ )

ແລກ : ນາມບັດການຕະຫລາດຂອງສູນອິນທັດ ( ITC ) ແລະອິນທັດສອນຂັບລົດ ( ທ່ານສາມາດແລກຮັບເງິນສົດໄດ້ ບັດລະ 50,000 ກີບ )
ແຈກ : ປື້ມສາລະບານບັນຊີ , ປື້ມຄູ່ມືການບັນຊີ ແລະ ປື້ມຄູ່ມືການນຳໃຊ້ໂປຼແກຼມບັນຊີ INTERCOM ແລະ APIS ( FREE ) !
ແຖມ :  ສຳລັບ ທ່ານທີ່ເສັງບັນຊີລາວໄດ້ທີ 1 ຈະໄດ້ຮັບທຶນຮຽນຟຣີ ບັນຊີສາກົນ / ບັນຊີໂຄງການ ຫລື ລົງຝຶກເຮັດບັນຊີໂຄງການຕົວຈິງຢູ່ຕ່າງແຂວງ ກັບ
           ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາບັນຊີ CAAT
Website counter 
ຄລິກທີ່ LOGO
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
​​​​​​ເປີດເທີມ ທຸກໆຕົ້ນເດືອນ
ລາຍລະອຽດສອບຖາມໄດ້ທີ່ : 021-262 376 , 020-7770 0049
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
    »  ໂຮງຮຽນ ສອນຂັບລົດ ອິນທັດ    Intouch Driving School ( IDS )
                   
                       ອີກທາງເລືອກຂອງຄົນຍຸກໃໝ່ ຂັບຂີ່ປອດໄພ ໄປຮຽນທີ່ ອິນທັດ
                        ເປີດຮັບນັກຮຽນທຸກໆວັນ , ໃກ້ເດີ່ນໃດ ຮຽນຢູ່ເດີ່ນນັ້ນ


              - ເດີ່ນທີ 1 : ບ້ານ ຕານມີໄຊ ຂ້າງໂຮງຮຽນ ປ່າໄມ້ ( ດົງໂດກ ) ໃກ້ໆ ມ.ຊ  ໂທລະສັບ : 020 5651 6688
              - ເດີ່ນທີ 2 : ບ້ານ ບຶງຂະຫຍອງໃຕ້ ( ຖະໜົນ ຄູວຽງ ) ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ໂທລະສັບ : 020 2220 2818


            ອິນທັດ ສອນຂັບລົດໃຫ້ເປັນ ເນັ້ນຄຸນນະພາບ ແລະ ຂັບຂີ່ປອດໄພ
   

 

Copyright © 2011 www. itc-ids.com  Designed by: Mr. Phaivanh PHILARKHONG 020 2255 2029 (E-mail: phaivanh13@gmail.com)
 Last update  Thursday 3 March, 2016 10:14